Almazán, Cari, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), CIBER Epidemiología y Salud Pública, Barcelona, Spain